Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/136/2016
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u