Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw w 2017

Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw” w 2017 r. – szt. 18

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

wfosigwlublin

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Ochrona Wód

Obszar gminy objęty jest w całości komunalnym systemem zaopatrzenia w wodę do celów socjalno-bytowych, technologicznych i przeciwpożarowych. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich miejscowości. Stopień zwodociągowania gminy wynosi 100%. Długość sieci wodociągowej – 135,70 km.

Czytaj więcej...

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw w latach 2017-2018

Gmina Krasnystaw informuje, iż realizuje zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw” w latach: 2017-2018 – szt. 52. Wartość zadania wynosi 600 493,56 zł. w tym 355 000 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfosigwlublin

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u