Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji załadunku ze stanowiskiem ładownia kontenerów na platformach kolejowych wraz z przenośnikiem taśmowym łączącym istniejący budynek oraz konieczną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej numer 209/26 w miejscowości Siennica Nadolna, Gmina Krasnystaw"

Czytaj więcej...

Służba przygotowawcza 2018

W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na 2018 rok, informujemy o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej.

Czytaj więcej...

Konkursu na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika

Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz gminy z terenu województwa lubelskiego wymienione w załączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Czytaj więcej...

Grant dla stowarzyszenia

   Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw zrealizowało grant za pośrednictwem LGD Krasnystaw Plus ze środków EFRR w ramach działania 19.2 Wsparcie Kapitału Społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD.

Czytaj więcej...

Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Modernizacja stacji ekstrakcji soku - zakup i montaż ekstraktora wieżowego"

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Krasnystaw dotycząca szacowania szkód spowodowanych przez suszę w 2018 r.

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, iż rolnicy i producenci rolni, u których w gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy mogą zwrócić się do Urzędu Gminy Krasnystaw z wnioskiem o oszacowanie szkód.

Czytaj więcej...

Informacja

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017r. poz. 1295 z późn. zm.) informujemy, że na terenie gminy Krasnystaw działają następujące koła łowieckie:

Czytaj więcej...

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

KOMUNIKAT z dnia 22 czerwca 2018 r.

Agrofag: Zaraza ziemniaka
Roślina: Ziemniak

Zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u