Załóż firmę przez telefon!

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w
przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem  801 055 088.

Czytaj więcej...

Gmina otrzymała dofinansowanie na OZE

   29 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim wójt Gminy Krasnystaw Janusz Korczyński oraz skarbnik gminy Małgorzata Kościuk podpisali umowę o dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw”.

Czytaj więcej...

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje

poniedziałek, 9 stycznia 2016 r.

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (http://luwwlublinie.bip.gov.pl), w zakładce: ogłoszenia → konkursy zamieszczone zostało ogłoszenie o Konkursie Wojewody Lubelskiego „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego, a jego celem jest wyróżnienie organizacji pozarządowych, które przez swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia społeczności lokalnej, a także wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych oraz identyfikacja i promocja dobrych praktyk.

Czytaj więcej...

Powiatowy Inspektorat Weterynarii zawiadamia

wtorek, 3 stycznia 2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie, w związku z poleceniem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zawiadamia o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

Ważne!!! Rolnicy, którzy doznali szkód w 2015 roku w wyniku suszy muszą złożyć wnioski do końca 2016 roku.

arimrRolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

I N F O R M A C J A - Inspekcja weterynaryjna

poniedziałek, 9 stycznia 2017 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zawiadamia, że od lutego 2017r. na terenie Gminy Krasnystaw rozpoczną się badania monitoringowe zwierząt gospodarskich w z związku z chorobami zakaźnymi występującymi u hodowanych zwierząt. Monitoring choroby Aujeszkiego zostanie przeprowadzony we wszystkich miejscowościach gminy Krasnystaw. Bydło zostanie przebadane w miejscowościach: Małochwiej Duży, Małochwiej Mały, Zażółkiew, Niemienice.

Czytaj więcej...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u