Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) informuję, że na wniosek z dnia 7 września 2016 r. (data wpływu do tut. urzędu: 27 września 2016 r.) uzupełniony w dniu 13 października 2016 r. złożony przez Pana Pawła Sikorę, Konopnica 251E, 21-030 Motycz, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

Czytaj więcej...

Komunikat fundacji Banku Żywności w Lublinie

SZANOWNI    PAŃSTWO,

    W związku z sygnałami, które do nas docierają, prosimy o szerokie upowszechnianie informacji, że udział w programie 500 plus nie pozbawia beneficjentów możliwości odbioru paczek z POPŻ ponieważ nie ma to wpływu na wysokość dochodu.

Z wyrazami szacunku,              
Marzena Pieńkosz-Sapieha             
Prezes Zarządu Bank Żywności w Lublinie

KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW

DOTYCZĄCY ZMIAN W SPOSOBIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRZODY CHLEWNEJ

Na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1605) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje o nowych wymogach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Czytaj więcej...

Festiwal „Smaki Jesieni”

smakijesieni 1015 października 2016 roku w Żółkiewce odbył się Festiwal „Smaki Jesieni” połączon z Jubileuszem 150 – lecia KGW zorganizowany przez Lokalną Grupę działania Krasnystaw „PLUS”. Była to okazja do rywalizacji kulinarnej, jak również uhonorowania długoletnich działaczek na rzecz KGW. Dyplomy uznania z gminy Krasnystaw otrzymały panie: Czesława  Smerdel – Małochwiej Mały, Halina Marucha – Małochwiej Duży, Janina Wiechnik – Krupe, Marianna Podolak – Wincentów.   

Czytaj więcej...

Konsultacje Społeczne

Gmina Krasnystaw planuje ubiegać się o dofinansowanie projektu z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”. Projektem objęte zostaną następujące budynki:

Czytaj więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASNYSTAW

Osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Krasnystaw w 2017 r. proszone są o zgłoszenie tego faktu (deklarowanej powierzchni uprawy) do Urzędy Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, pokój 206, do dnia 3 listopada 2016 r.

Krasnystaw, 20.10.2016 r.                                                              Wójt Gminy Krasnystaw
                                                                                                        /-/ Janusz Korczyński   

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

DN 2016 0714 października 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Uroczyste obchody były wspaniałą okazją do podsumowań, gratulacji i podziękowań.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Sekretarz Powiatu Krasnostawskiego Wojciech Hryniewicz, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Bożena Gawron, Wójt Gminy Krasnystaw Janusz Korczyński, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Berbeć,

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u