Wykaz lekarzy weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu Krasnystaw:

Czytaj więcej...

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 14 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Czytaj więcej...

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin Krasnystaw, Kraśniczyn, Siennica Różana, Łopiennik Górny powiatu krasnostawskiego obejmujących obwody łowieckie ...

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej...

Nowa oferta Kompleksu Boisk przy Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej

logo-fundacja-lotto-jpgI etap budowy siłowni zewnętrznej. W ramach projektu w „Zdrowym ciele zdrowy duch” realizowanym przy  współpracy z Fundacją LOTTO z programu mini grantów Gmina Krasnystaw rozpoczęła budowę siłowni zewnętrznej usytuowanej przy Kompleksie Boisk w Siennicy Nadolnej.

Czytaj więcej...

XI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego o „Grudniowy Laur”

W dniu 14 grudnia 2017 w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbyła się kolejna  XI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  o „Grudniowy Laur”.  W konkursie uczestniczyli recytatorzy  z różnych miejscowości Powiatu Krasnostawskiego.

Czytaj więcej...

Świąteczna wizyta przedszkolaków w Urzędzie Gminy

przedszkolaki 2017W dniu wczorajszym nasz urząd odwiedziły dzieci z Gminnego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej, by z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożyć życzenia świąteczne Wójtowi Gminy oraz wszystkim pracownikom.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u