OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

a podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296 i 1579), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

 Krasnystaw, dnia  15.12.2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.9.2016

Uprzejmie zapraszam na XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

X Powiatowy Konkurs Recytatorski o „Grudniowy Laur”

W dniu 14 grudnia br. w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbyła się X edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego o „Grudniowy Laur”.

Czytaj więcej...

Komunikat

K O M U N I K A T

Mieszkańcy Gminy Krasnystaw posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków na swoich nieruchomościach proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się do Urzędu Gminy Krasnystaw, pokój 209  - w celu podpisania ważnych dokumentów.

 Wójt Gminy Krasnystaw   

 / -/  mgr inż. Janusz Korczyński

Stypendysta w Zespole Szkół Nr 3 w Krasnymstawie

W piątek, 9 grudnia na scenie Centrum Spotkań Kultury w Lublinie odbyło się wręczenie stypendiów Zarządu Województwa Lubelskiego. Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk wspomagany przez radnego Henryka Dudziaka oraz dyrektorów Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu rozdali łącznie ponad 762 certyfikaty stypendialne w ramach dwóch programów realizowanych w roku szkolnym 2016/2017.

Czytaj więcej...

Stypendia dla uzdolnionych

02W dniu 9 grudnia 2016 r. w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym z przedmiotów przyrodniczych. Dwaj uczniowie Gimnazjum w Siennicy Nadolnej, Norbert Kaluźniak i Jakub Walczyński, znaleźli się w gronie docenionych młodych naukowców. Obaj rozwijają pasje chemiczne. Dotychczas uzyskiwali bardzo wysokie wyniki w nauce, a stypendium pozwoli im na dalszy rozwój.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo”


rdSprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”za lata 2014-2016.


Czytaj więcej...

Wyróżnienie dla Karoliny Stasak

Karolina Stasak, uczennica klasy II b Gimnazjum w Siennicy Nadolnej, została laureatką Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Słoneczna Zakładka". Jej praca "Widok z mojego okna" zajęła I miejsce.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u