Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pojedynczych stanowisk słupowych linii 110 kV Krasnystaw - Rejowiec".

Czytaj więcej...

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wtorek, 9 maja 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt

czytaj więcej ...

III edycja Festiwalu „Wielkanocne Smaki”

W sobotę 29 kwietnia 2017 roku w Wiejskim Domu Kultury w Siennicy Nadolnej odbyła się III edycja Festiwalu „Wielkanocne Smaki” organizowanego przez miejscowe Koło Gospodyń oraz Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej.

Czytaj więcej...

Rewitalizacja zamku w Krupem i wieży ariańskiej w Krynicy

wizualizacje l01W dniu 27 kwietnia 2017 Gmina Krasnystaw podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na realizacje zadania pn. „Zagospodarowanie ruin zamku w Krupem”.  Wartość zadania zaplanowano na kwotę 9 945 760,94 zł. - w tym wkład własny 1 491 864,15 zł (15 %) a kwota dofinansowania ze środków UE 8 453 896,79 zł. ( 85 %).

Czytaj więcej...

Dąb Pamięci

„Tam, na nieludzkiej ziemi, kiedyś zabito WIARĘ, NADZIEJĘ, MIŁOŚĆ. Jednym strzałem w tył głowy” – Uroczystość sadzenia Dębu Pamięci kapitana Franciszka Czuby.

28 kwietnia 2017 roku przed budynkiem Zespołu Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Krupem zasadzono Dąb Pamięci poświęcony kapitanowi Franciszkowi Czubie.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

czwartek, 4 maja 2017

Obwieszczenie prezesa  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie o wszczęciu postępowania w sprawie zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Krasnystaw o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie "Farmy elektrowni wiatrowych Krasnystaw"

czytaj więcej ...

Spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego

27 kwietnia 2017 r. w Zespole Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego odbył się jubileuszowy Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji księdza Jana Twardowskiego.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u