Konkursu na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika

Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz gminy z terenu województwa lubelskiego wymienione w załączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Czytaj więcej...

Grant dla stowarzyszenia

   Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw zrealizowało grant za pośrednictwem LGD Krasnystaw Plus ze środków EFRR w ramach działania 19.2 Wsparcie Kapitału Społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD.

Czytaj więcej...

Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Modernizacja stacji ekstrakcji soku - zakup i montaż ekstraktora wieżowego"

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Krasnystaw dotycząca szacowania szkód spowodowanych przez suszę w 2018 r.

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, iż rolnicy i producenci rolni, u których w gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy mogą zwrócić się do Urzędu Gminy Krasnystaw z wnioskiem o oszacowanie szkód.

Czytaj więcej...

Informacja

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017r. poz. 1295 z późn. zm.) informujemy, że na terenie gminy Krasnystaw działają następujące koła łowieckie:

Czytaj więcej...

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

KOMUNIKAT z dnia 22 czerwca 2018 r.

Agrofag: Zaraza ziemniaka
Roślina: Ziemniak

Zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Czytaj więcej...

Służba przygotowawcza 2018

W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na 2018 rok, informujemy o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej.

Czytaj więcej...

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

KOMUNIKAT z dnia 22 czerwca 2018 r.

Agrofag: Stonka ziemniaczana
Roślina: Ziemniak

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u