Wiosenna akcja szczepienia lisów

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z prognozowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, termin rozpoczęcia wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa lubelskiego uległ przesunięciu z dnia 20 marca 2018 r. na dzień 7 kwietnia 2018 r. Pozostałe informacje zawarte we wcześniejszej korespondencji pozostają bez zmian.

Czytaj więcej...

Zbiórka Krwi w Krasnymstawie - 05.04. 2018 r.

Czwartek, 29 marca 2018 r.

Zachęcamy do oddawania krwi!

zrzokRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zaprasza mieszkańców Krasnegostawu i okolic do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi.

Czytaj więcej...

Kiermasz Wielkanocny

kiermasz 19W niedzielę 18 marca w Gminnym Centrum Kultury odbył się po raz pierwszy Kiermasz Wielkanocny.

Swoje prace wystawili twórcy ludowi i rękodzielnicy z powiatu krasnostawskiego oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Wojciech Kowalczyk objął obowiązki Wójta Gminy Krasnystaw

Środa, 28 marca 2018 r.

dsc002Z dniem 28 marca 2018 r. Prezes Rady Ministrów powierzył Wojciechowi Kowalczykowi funkcję Wójta Gminy Krasnystaw do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, czyli do jesiennych wyborów samorządowych.
Powołanie nowego Wójta Gminy Krasnystaw było konieczne ze względu na śmierć sprawującego tę funkcję dotychczas Janusza Korczyńskiego.

Zaproszenie na XXIX sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                           Krasnystaw, dnia 20.03.2018 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.1.2018


Uprzejmie zapraszam na XXIX sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się 27 marca 2018 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 172/10 i 172/12, położonych w przy ul. Borowej w Krasnymstawie"


Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie
z dnia 20 marca 2018 r.

zawiadamiające o prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych WMB 120 na działkach o nr ewidencyjnych 785 i 786 w miejscowości Krupe

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u