Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo”


rdSprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”za lata 2014-2016.


Czytaj więcej...

Zaproszenie na XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

 Krasnystaw, dnia  15.12.2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.9.2016

Uprzejmie zapraszam na XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

Nagroda w Konkursie „Kręci się” dla Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo”

Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” zajęło trzecie miejsce w Konkursie  „Kręci się” realizowanym w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.

Czytaj więcej...

Komunikat

K O M U N I K A T

Mieszkańcy Gminy Krasnystaw posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków na swoich nieruchomościach proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się do Urzędu Gminy Krasnystaw, pokój 209  - w celu podpisania ważnych dokumentów.

 Wójt Gminy Krasnystaw   

 / -/  mgr inż. Janusz Korczyński

Stypendia dla uzdolnionych

02W dniu 9 grudnia 2016 r. w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym z przedmiotów przyrodniczych. Dwaj uczniowie Gimnazjum w Siennicy Nadolnej, Norbert Kaluźniak i Jakub Walczyński, znaleźli się w gronie docenionych młodych naukowców. Obaj rozwijają pasje chemiczne. Dotychczas uzyskiwali bardzo wysokie wyniki w nauce, a stypendium pozwoli im na dalszy rozwój.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wójt  Gminy  Krasnystaw ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie dla Karoliny Stasak

Karolina Stasak, uczennica klasy II b Gimnazjum w Siennicy Nadolnej, została laureatką Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Słoneczna Zakładka". Jej praca "Widok z mojego okna" zajęła I miejsce.

Czytaj więcej...

„…nawet odrobinę też podzielić można...”

PDPZ2016 2204 grudnia 2016 roku  odbyła się zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016” na terenie Gminy Krasnystaw w Placówkach Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej - Sztab Nr 158. Akcja odbywała się w formie stacjonarnej  oraz w formie zbiórek ulicznych .

 

 

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u