Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

Komunikat Nr 1/2017 z dnia 20 września 2017r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowego.

czytaj więcej ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnystaw

środa, 20 września 2017

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie pojedynczych stanowisk słupowych linii 110 kV Krasnystaw - Rejowiec" z dnia 20 września 2017 r., znak: GK.6220.4.2017.

czytaj więcej ...

Uczniowie Zespołu Nr 3 w Biegu Caritas

bieg caritas 1Już od trzech lat Caritas w Krasnymstawie organizuje charytatywny Bieg Caritas, skąd zebrane fundusze przekazywane są dla dzieci potrzebujących. W tym roku na 2,5 km trasie pojawili się przedstawiciele uczniów i nauczycieli Zespołu Nr 3 w Krasnymstawie.

Czytaj więcej...

Jubileusz 127-lecia OSP w Krupem

wtorek, 19 września 2017

IMG 0160W dniu 10 września 2017 r. w Krupem obchodzony był jubileusz 127-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej przy budynku remizy strażackiej, którą odprawił Kapelan Powiatowy ks. Henryk Kozyra. 

Podczas oficjalnej ceremonii najważniejszymi punktami było pożegnanie starego sztandaru,
a następnie poświęcenie i uroczyste przekazanie nowego sztandaru OSP ufundowanego przez Społeczny Komitet Fundacyjny. Nowy sztandar został odznaczony przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie.

Czytaj więcej...

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

Komunikat Nr 2/2017 z dnia 20 września 2017r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie skierowany do właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Porządkowym Nr 1 Wojewody Lubelskiego.

czytaj więcej ...

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

środa, 20 września 2017

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.
Przebudowa pojedynczych stanowisk słupowych linii 110 kV
Krasnystaw - Rejowiec"

Wójt Gminy Krasnystaw na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą pn. „Przebudowa pojedynczych stanowisk słupowych linii 110 kV Krasnystaw - Rejowiec".

czytaj więcej ...

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

logo wetW związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u