Gmina otrzymała dofinansowanie na OZE

   29 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim wójt Gminy Krasnystaw Janusz Korczyński oraz skarbnik gminy Małgorzata Kościuk podpisali umowę o dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw”.

Czytaj więcej...

Powiatowy Inspektorat Weterynarii zawiadamia

wtorek, 3 stycznia 2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie, w związku z poleceniem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zawiadamia o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

Szóstoklasiści na tropie wybitnych Polaków

W ramach VIII Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki” 14 XII 2016 roku w Zespole Szkół nr 3 w Krasnymstawie odbyła się międzyprzedmiotowa lekcja pt. „Wybitni Polacy na tle ważnych wydarzeń historycznych Polski XVI - XX wieku”.

Czytaj więcej...

Ważne!!! Rolnicy, którzy doznali szkód w 2015 roku w wyniku suszy muszą złożyć wnioski do końca 2016 roku.

arimrRolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podrypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Czytaj więcej...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

a podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296 i 1579), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej...

Świąteczna wizyta przedszkolaków w urzędzie gminy

wtorek, 20 grudnia 2016 r.

IMG 2517Tradycyjnie, jak co roku, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w dniu 20 grudnia 2016 r. do urzędu gminy przybyła delegacja dzieci wraz z opiekunkami z Gminnego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej. Dzieci pięknie recytowały wiersze i śpiewały kolędy. Podczas spotkania przedszkolaki złożyły  pracownikom urzędu życzenia świąteczne i wręczyły wykonane choinki, a w zamian otrzymały słodkie upominki.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u