Jak załatwić sprawę w USC nie wychodząc z domu?

e-usługa dla obywateli

Urząd Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw przypomina, że nie wychodząc z domu, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu można złożyć przez Internet wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu tej usługi na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

w sprawie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 172/10 i 172/12, położonych w przy ul. Borowej w Krasnymstawie"

czytaj wiecej ...

Informacja dla rolników których zasiewy, uprawy zostały zniszczone przez opad gradu w dniu 22 maja 2018r.

Procedura szacowania strat

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT NR 1/2018

z dnia 24 maja 2018r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych, w których organizowany jest wypoczynek letni  o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących do wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Miejsko gminne zawody sportowo pożarnicze

W dniu 27 maja 2018 r. na boisku przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Latyczowie zorganizowano miejsko - gminne zawody sportowo pożarnicze, w których wzięło udział 10 drużyn z terenu miasta i gminy Krasnystaw. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w  Krasnymstawie, a sędzią głównym zawodów był kpt. Kamil Bereza

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u