Ogłoszenie

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań publicznych Gminy na rok 2017. ( Dz. U. 2016, poz. 1817).

Czytaj więcej...

Gmina Krasnystaw na Dożynkach Powiatowych w Rudniku

wtorek, 29 sierpnia 2017

DSC 6911

27 sierpnia 2017 r. rolnicy Powiatu Krasnostawskiego podziękowali Bogu za plony na Dożynkach Powiatowych, które tego roku odbyły się w Rudniku.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Starosta Krasnostawski, działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że dla obrębów ewidencyjnych: 0004 - Jaślików, 0024 -Zastawie Kolonia położonych w jednostce ewidencyjnej 060605 2 - Krasnystaw, zostaną przeprowadzone prace geodezyjne mające na celu „dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnystaw

zawiadamia się, o wydaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. przez Wójta Gminy Krasnystaw postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie pojedynczych stanowisk słupowych linii 110 kV Krasnystaw - Rejowiec".

Czytaj więcej...

Dożynki wiejskie w Wincentowie

DSC 6821W dniu 15 sierpnia 2017r. w Wincentowie  odbyły się uroczystości dożynkowe, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy wsi i sąsiednich miejscowości.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u