OBWIESZCZENIE STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO

wtorek, 7 stycznia 2014 r.

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z art. llf ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2013r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych działającego na rzecz Powiatu Krasnostawskiego została wydana decyzja Nr: AB.6740.631.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa)- Latyczów- Dworzyska - Wał – Wólka Orłowska".

czytaj więcej

Karol Okrasa w gminie Krasnystaw

wtorek, 31 grudnia 2013 r.

karolokrasa

W dniach 29 -30 grudnia w gminie Krasnystaw gościł znany kucharz i restaurator Karol Okrasa wraz z ekipą telewizyjną. Na gotowanie swoich potraw wybrał charakterystyczne miejsca na terenie gminy Krasnystaw tj. Stadninę Koni Arabskich w Białce oraz ruiny zamku w Krupem.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Krasnystaw o sprzedaży nieruchomości

Wtorek, 17 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Krasnystaw Ogłasza

piątek, 20 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536)  że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach:

Czytaj więcej...

XXXII Sesja Rady Gminy Krasnystaw

wtorek, 17 grudnia 2013r.

XXXII  Sesja VI kadencji Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się w dniu 19.12. 2013r. o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 (pok. 203 II p.).

Czytaj więcej...

Jubileuszowy turniej siatkarski

czwartek, 19 grudnia 2013 r.

W sobotę 14 września w hali Zespołu nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym odbył się turniej siatkówki dziewcząt. To druga impreza sportowa, zorganizowana w ramach obchodów 10-lecia miejscowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Victoria". Turniej wygrała reprezentacja Gimnazjum z Izbicy, drużyna gospodarzy zajęła w nim drugie miejsce, na trzeciej pozycji zawody zakończył UKS "Lider" z Zakręcia, a czwarte miejsce przypadło dziewczętom z UKS "Polana" w Siennicy Nadolnej.

Czytaj więcej...

Strażacy otrzymali nowy sprzęt

wtorek, 10 grudnia 2013 r.

W piątek 6 grudnia strażacy odebrali nowe samochody pożarnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy, które zostały zakupione dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Uroczystość odbyła się na placu przy remizie strażackiej w miejscowości Krupe w gminie Krasnystaw, która była liderem przedsięwzięcia. Razem z Miastem Krasnystaw i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zakupiono w sumie cztery średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, dwa lekkie, w tym jeden ze specjalnym wyposażeniem, a także przyczepę i łódź do interwencji m.in. w akcjach przeciwpowodziowych, specjalistyczny sprzęt, wykorzystywany do usuwania skutków wypadków drogowych oraz ubrania.

Czytaj więcej...

Konkurs recytacji i poezji śpiewanej

środa, 18 grudnia 2013 r.

IMG 0296Zakończyła się ósma edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego oraz Poezji Śpiewanej, który zorganizowało Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej. Tegoroczne prezentacje odbywały się pod hasłem "…Serce oddałam wioskom", które jest cytatem z jednego z wierszy krasnostawskiej poetki i patronki konkursu Marii Gleń. Recytatorzy prezentowali po dwa utwory twórców z Lubelszczyzny, natomiast wokaliści wykonywali jeden utwór z muzyką własną lub zapożyczoną.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o oblodzeniach

poniedziałek, 9 grudnia 2013 r.

imgwIMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega : Po opadach deszczu nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -7°C do -4°C. Po upływie terminu ostrzeżenia nadal będzie utrzymywać się temperatura powietrza poniżej 0°C.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u