Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wincentowie
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO”
22-302 Siennica Nadolna Tel.: 82 577 29 73

Czytaj więcej...

Laureaci konkursów przedmiotowych

Laureaci 2017 122 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Krasnystaw Janusz Korczyński wręczył nagrody rzeczowe laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Podziękowania otrzymali też nauczyciele – opiekunowie laureatów i dyrektorzy szkół.

Czytaj więcej...

Wizyta delegacji z Ukrainy w Gminie Krasnystaw

4W dniach 24-25 czerwca br. w naszej gminie gościliśmy 10-osobową delegację z zaprzyjaźnionego Smidyna na Ukrainie na czele z Deputowanym Rady Najwyższej Ukrainy Igorem Guzem. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli ukraińskiego partnera, która miała na celu m.in. zapoznanie ze sposobem funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce, jak również zaznajomienie z naszymi zwyczajami, obyczajami oraz kulturą.

Czytaj więcej...

Absolutorium dla Wójta Gminy Krasnystaw

20 czerwca br. podczas XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw podjęto m.in. uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Krasnystaw Januszowi Korczyńskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Realizacja budżetu gminy w 2016 roku przebiegała prawidłowo. Dochody budżetu gminy na rok 2016 zaplanowane w wysokości 29.100.756,22 zł. wykonane zostały w kwocie 29.184.634,55 zł., co stanowi 100,29% planu, w tym: 28.520.792,04 zł. dochody bieżące i 663.842,51 zł. dochody majątkowe.

Czytaj więcej...

Bal Gimnazjalny w Małochwieju Dużym

Ball 2017 2W minioną sobotę tegoroczni absolwenci Gimnazjum Nr 4 w Małochwieju Dużym bawili się na Balu Gimnazjalnym, który tradycyjnie w tutejszej szkole odbywa się pod koniec roku szkolnego. Bal zorganizowano dzięki staraniom i pomocy rodziców, uczniów oraz wychowawczyni Pani Hanny Czuba. Imprezę rozpoczął tradycyjny polonez przygotowany przez Panią Krystynę Kobylańska.

Czytaj więcej...

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa magazynu cukru o pojemności około 10 000 ton oraz przebudowa zmiana trasy - estakady dla rurociągów kondensatu (wody amoniakalnej) w związku z kolizją z projektowanym magazynem cukru na terenie Cukrowni Krasnystaw"

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u