OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

poniedziałek, 30 stycznia 2017 r.

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw, w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Siennica w m. Kasjan

... czytaj więcej

Ranking powiatów i gmin rok 2016

Związek Powiatów Polskich ogłosił najnowszy ranking powiatów i gmin za rok 2016. Gmina Krasnystaw w kategorii gmin wiejskich plasuje się na 13 pozycji uzyskując 7770 punktów.

Czytaj więcej...

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje

poniedziałek, 9 stycznia 2016 r.

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (http://luwwlublinie.bip.gov.pl), w zakładce: ogłoszenia → konkursy zamieszczone zostało ogłoszenie o Konkursie Wojewody Lubelskiego „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego, a jego celem jest wyróżnienie organizacji pozarządowych, które przez swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia społeczności lokalnej, a także wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych oraz identyfikacja i promocja dobrych praktyk.

Czytaj więcej...

Załóż firmę przez telefon!

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w
przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem  801 055 088.

Czytaj więcej...

I N F O R M A C J A - Inspekcja weterynaryjna

poniedziałek, 9 stycznia 2017 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zawiadamia, że od lutego 2017r. na terenie Gminy Krasnystaw rozpoczną się badania monitoringowe zwierząt gospodarskich w z związku z chorobami zakaźnymi występującymi u hodowanych zwierząt. Monitoring choroby Aujeszkiego zostanie przeprowadzony we wszystkich miejscowościach gminy Krasnystaw. Bydło zostanie przebadane w miejscowościach: Małochwiej Duży, Małochwiej Mały, Zażółkiew, Niemienice.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u