XXX Sesja Rady Gminy Krasnystaw

czwartek, 31 października 2013 r.

XXX Sesja Rady Gminy Krasnystaw

XXX Sesja Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się w dniu 08.11.2013r. o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 (pok. 203 II p.).

Czytaj więcej...

Informacja

środa, 30 października 2013 r.

Organizator Wójt Gminy Krasnystaw unieważnia konkurs fotograficzny pn.”Gmina Krasnystaw w obiektywie”. Uczestnicy konkursu mogą odebrać zdjęcia w Urzędzie Gminy  w pok. 102, w godzinach pracy urzędu.

OGŁOSZENIE

środa, 23 paździenika 2103

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
Na podstawie Uchwały Nr XLVI/332/10 z dnia 28 września 2010 r. zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Czytaj więcej...

Kryształowa Malwa dla szkoły w Siennicy Nadolnej

poniedziałek, 28 października 2013 r.

Image00003Dnia 15 października 2013 r. w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie odbyło się podsumowanie X edycji konkursu "Kształtujemy tożsamość krajobrazu". Konkurs jest programem krzewienia wartości związanych z przestrzenią życiową człowieka.
Organizatorem X edycji było Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czytaj więcej...

Komunikat Nr 1/2013 Z dnia 17 października 2013r.

środa, 23 października 2103 r.

Komunikat Nr 1/2013 Z dnia 17 października 2013r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

czytaj więcej

Przedszkolaki z Siennicy Nadolnej w Świdniku

Poniedziałek, 28 października 2013 r.

DSCN9953Korzystając z ciepłej jesiennej pogody, dzieci z grupy "Biedronek" w Gminnym Przedszkolu im. J. Brzechwy w Siennicy Nadolnej wybrały się na wycieczkę do Świdnika. Pierwszym z miejsc, które odwiedziły było Przedszkole NR 3 im. J. Brzechwy w Świdniku. Dzieci ze Świdnika gościły u nas w czerwcu tego roku. My, odpowiadając na zaproszenie, wybraliśmy się jesienią. "Biedronkom" miło upłynął czas na wspólnych tańcach z przyjaciółmi, na zabawie, poczęstunku i rozmowach

Czytaj więcej...

Próbna ewakuacja w szkole w Jaślikowie

piątek, 18 października 2013 r.

PA160070W środę 16 października 2013 r. o godzinie 10.02 uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie  zostali zaalarmowani ciągłym trzyminutowym sygnałem dzwonka co oznaczało, że w szkole wybuchł pożar. Zgodnie zobowiązującymi w szkole procedurami ewakuacji nauczyciele biorąc ze sobą tylko dzienniki wyprowadzili dzieci najbliższym wyjściem na zewnątrz szkoły w bezpieczne miejsce.

Czytaj więcej...

Komunikat Nr 2/2013 z dnia 17 października 2013 r.

środa, 23 października 2013 r.

Komunikat Nr 2/2013 z dnia 17 października 2013 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenia dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, przypominam właścicielom i zarządcom o obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz obowiązku usuwania śniegu i lodu.

czytaj więcej

Konkurs wiedzy w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji”

czwartek, 17 października 2013 r.

wrota

Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza konkurs wiedzy w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u