„Smaki Jesieni”

środa, 16 października 2013 r.

Image00001

Dnia 11 października 2013 r. w Poperczynie odbył się III Festiwal „Smaki Jesieni” zorganizowany przez LGD Krasnystaw PLUS. Gminę Krasnystaw reprezentowały zastępca wójta Pani Edyta Gajowiak – Powroźnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej Pani Dorota Rybczyńska oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jaślikowie z przewodniczącą  Barbarą Mazurkiewicz.

Czytaj więcej...

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

środa, 16 października 2013 r.

Image00001

W dniu 14 października w Zespole Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Wicekurator Lubelski Anna Dudek-Janiszewska, Wicestarosta Krasnostawski Henryk Czerniej, Wójt Janusz Korczyński.

Podczas uroczystości wyróżnieni nagrodami Wójta Gminy Krasnystaw zostali dyrektorzy:

Czytaj więcej...

Zastępca Wójta Gminy Krasnystaw wyróżniona przez Kongres Kobiet Lubelszczyzny

wtorek, 1 października 2013 r.

1Podczas tegorocznego Kongresu Kobiet Lubelszczyzny, który w sobotę 28 września odbył się w Lublinie, Pani Edyta Gajowiak-Powroźnik - zastępca wójta gminy Krasnystaw została wyróżniona statuetką „Kobieta działań publicznych” w kategorii "sfera publiczna".


Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 października 2013 roku

wtorek, 15 października 2013 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, działając na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. póz. 627 z późn. zm), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że sporządził projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Izbicki Przełom Wieprza PLH060030. położonego na terenie gmin: Izbica, Krasnystaw i Miasto Krasnystaw.

czytaj więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 3 września 2013r.

poniedziałek, 30 września 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r.,poz. 267), niniejszym zawiadamia się o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim".

czytaj więcej

Komunikat dla przedsiębiorców

poniedziałek, 14 października 2013 r

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG„Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny 2013

poniedziałek, 30 września 2013

kalendarz

Przypominamy o zbliżającym się terminie nadsyłania prac (15 października 2013 r.) do konkursu fotograficznego pn .„Gmina Krasnystaw w obiektywie”. Głównym celem konkursu jest zaprezentowanie wybranych zdjęć w kalendarzu Gminy Krasnystaw wydanym na 2014 rok.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 8 (osiem) zdjęć, wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik do Regulaminu Konkursu.

Czytaj więcej...

Szkolna strona 2013 - strona z uśmiechniętą buźką

piątek, 4 października 2013 r.

Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej  zostało wyróżnione w największym ogólnopolskim  konkursie „Szkolna strona 2013 - strona z uśmiechniętą buźką”. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 27 września 2013r. podczas Konferencji Edu Trendy na Stadionie Narodowym  w Warszawie.

Czytaj więcej...

Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych, neurologopedycznych i audiologicznych

poniedziałek, 30 września 2013 r.

Dnia 14 października 2013r. od godziny 9.30 w Zespole Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem odbędzie się dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych, neurologopedycznych i audiologicznych organizowanych przez Instytut Medycyny Wsi wraz z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Będą prowadzone bezpłatne badania przesiewowe zaburzeń mowy, głosu i słuchu. Akcja skierowana jest do mieszkańców Gmin wiejskich.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u