Dotacja na zamek w Krupem

piątek, 22 listopada 2013 r.

Zespół zamkowo-parkowy w Krupem w gminie Krasnystaw będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla turystów. Gmina Krasnystaw i 10 innych samorządów " ze szlaku Jana III Sobieskiego" otrzymają dotację z Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na opracowanie dokumentacji zagospodarowania atrakcyjnych miejsc na swoim terenie. Ma to ułatwić pozyskanie pomocy unijnej z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego

piątek, 22 listopaa 2013 r.

otwarcie wystawy  W Siennicy Nadolnej w gminie Krasnystaw można oglądać wystawę pod tytułem "Niedokończone Msze Wołyńskie" Martyrologium Duchowieństwa Wołyńskiego, ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Do najbliższej niedzieli 24 listopada ekspozycję można zwiedzać w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, natomiast w następnym tygodniu będzie ona dostępna w Gminnym Centrum Kultury.

Czytaj więcej...

Nowe wozy strażackie

czwartek, 14 listopada 2013 r.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej strażacy z Krasnegostawu będą mieć nowe samochody ratowniczo - gaśnicze. Pojazdy oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo - gaśniczy już został dostarczony przez firmę, która wygrała przetarg, a uroczyste ich przekazanie nastąpi 6 grudnia 2013 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

wtorek, 19 listopada 2013 r.

Ogłoszenie Wójt Gminy Krasnystaw

działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2014:

Czytaj więcej...

Informacja o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 15 listopada 2013 r.

Informacja o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej – Krasnystaw” polegającego na budowie biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą w miejscowości Wincentów gm. Krasnystaw

Wójt Gminy Krasnystaw na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

Czytaj więcej...

I Ty możesz zostać olimpijczykiem

wtorek, 19 listopada 2013 r.

Image00001

W dniach 14-17 października 2013 r. uczniowie pod opieką nauczycieli chemii gimnazjum w Siennicy Nadolnej oraz Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie: Danuty Hus i Zbigniewa Rzemieniuka wyjechali do Warszawy wraz z grupą uczniów i wzięli udział w projekcie „I Ty możesz zostać olimpijczykiem”.

Czytaj więcej...

Śniadanie Daje Moc

piątek, 8 listopada 2013 r.

DSCF7059W dniu 08 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie zorganizowano śniadanie w ramach programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”. Wszyscy uczniowie z klas 0-III podczas przygotowywanego wspólnie posiłku mieli okazję z sposób praktyczny dowiedzieć się jak ważny jest ten pierwszy, najważniejszy posiłek dnia.

Czytaj więcej...

Młodzież zapobiega pożarom i katastrofom ekologicznym

poniedziałek, 18 listopada 2013 r.

strazWójt Gminy Krasnystaw informuje, iż w ramach realizacji projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego”  realizowanego w ramach programu RPO WL na lata 2007 -2013 został ogłoszony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krasnystaw konkurs plastyczny pt. „Młodzież zapobiega pożarom i katastrofom ekologicznym”.

Czytaj więcej...

Samorząd przyjazny oświacie

piątek, 8 listopada 2013 r.

DSC 9545Lubelski Okręg Związku Nauczycielstwa Polskiego przyznał gminom, miastom i powiatom kolejne tytuły "Samorządu przyjaznego oświacie i jej pracownikom". Wśród samorządów, które otrzymały statuetki jest Gmina Krasnystaw.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u