Bezkonkurencyjne uczennice ze szkoły w Siennicy Nadolnej

czwartek, 5 czerwca 2014 r.

DSCN0842Dnia 28 maja w konkursowych zmaganiach w Krasnymstawie w powiatowym etapie Konkursu Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny" zwyciężyła drużyna uczennic Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

Czytaj więcej...

Dzień Dziecka w Wiejskim Domu Kultury w Bzitem

wtorek, 3 czerwca 2014 r.

Image0001Jak co roku, 1 czerwca w Wiejskim Domu Kultury w Bzitem zorganizowano dla dzieci spotkanie integracyjne. Dzieci, nie zważając na deszcz korzystały z zaplanowanych atrakcji m.in. skacząc do woli na dmuchanym zamku. Ze względu na pogodę, reszta zabaw odbyła się w budynku WDK. Panie a Koła Gospodyń Wiejskich w Bzitem przygotowały dla wszystkich pyszne ciastka, napoje i kanapki. Instruktor WDK w Bzitem dziękuje wszystkim biorącym udział w spotkaniu i zaprasza już za rok !!!

Czytaj więcej...

Dzień Patrona szkoły w Krupem

wtoerk, 3 czerwca 2014 r.

OL274487 „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno” – te ważne słowa wypowiedziane kiedyś przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego stały się mottem Dnia Patrona Zespołu Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem. Placówka z dumą nosi imię tego wybitnego i niezłomnego Polaka.
Szkoła obchodziła w tym roku Święto Patrona dnia 27 maja. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez ks. Zygmunta Klicha. Po mszy głos zabrał dyrektor szkoły pan Henryk Długosz witając wszystkich zebranych gości, nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r.

środa, 4 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn zm.), niniejszym zawiadamia się strony postępowania o wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, (w związku z uzupełnieniem raportu w zakresie analizy akustycznej) o stanowisko w zakresie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S 17 (Warszawa) Zakręt-Lublin-Zamość-Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski-Hrebenne (granica Państwa) ".

czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

czwartek, 29 maja 2014 r.

Starosta Krasnostawski podaje do wiadomości, iż: na wniosek złożony dnia 01 kwietnia 2014 r. przez Krajową Spółkę Cukrową S.A w Toruniu Oddział „Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadołnej 22-302 Siennica Nadolna, w dniu 27 maja 2014 r. została wydana decyzja nr AB.6740. 205 .2014 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę instalacji warnika ciągłego pionowego do krystalizacji cukrzycy B z klatką schodową ( kategoria obiektu XVIII) - na działce nr ewid.: 209/26 w miejscowości Siennica Nadolna gm. Krasnystaw.

czytaj więcej ...

„Przedszkole w ruchu 2013/2014″

wtorek, 3 czerwca 2014 r.

swrMinister Edukacji Narodowej przyznał Gminnemu Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej - tytuł „Przedszkola w ruchu 2013/2014″ Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wzięły udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełniły wymagane kryteria. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szacowanie szkód

czwartek, 29 maja 2014 r.

411x0 powodz-a 1Prawie 500 hektarów użytków rolnych w gminie Krasnystaw zostało zalanych podczas ubiegłotygodniowej powodzi. Właściciele gruntów, które ucierpiały w wyniku kataklizmu mogą się starać o pomoc z budżetu państwa.
Największe szkody powódź wyrządziła na łąkach, położonych przy rzece Wieprz, a także w uprawach buraka cukrowego i kukurydzy oraz innych roślin, które przed nadejściem wielkiej wody nie zdążyły się jeszcze ukorzenić. 

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u