I Ty możesz zostać olimpijczykiem

wtorek, 19 listopada 2013 r.

Image00001

W dniach 14-17 października 2013 r. uczniowie pod opieką nauczycieli chemii gimnazjum w Siennicy Nadolnej oraz Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie: Danuty Hus i Zbigniewa Rzemieniuka wyjechali do Warszawy wraz z grupą uczniów i wzięli udział w projekcie „I Ty możesz zostać olimpijczykiem”.

Czytaj więcej...

Młodzież zapobiega pożarom i katastrofom ekologicznym

poniedziałek, 18 listopada 2013 r.

strazWójt Gminy Krasnystaw informuje, iż w ramach realizacji projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego”  realizowanego w ramach programu RPO WL na lata 2007 -2013 został ogłoszony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krasnystaw konkurs plastyczny pt. „Młodzież zapobiega pożarom i katastrofom ekologicznym”.

Czytaj więcej...

Samorząd przyjazny oświacie

piątek, 8 listopada 2013 r.

DSC 9545Lubelski Okręg Związku Nauczycielstwa Polskiego przyznał gminom, miastom i powiatom kolejne tytuły "Samorządu przyjaznego oświacie i jej pracownikom". Wśród samorządów, które otrzymały statuetki jest Gmina Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Nowe wozy strażackie

czwartek, 14 listopada 2013 r.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej strażacy z Krasnegostawu będą mieć nowe samochody ratowniczo - gaśnicze. Pojazdy oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo - gaśniczy już został dostarczony przez firmę, która wygrała przetarg, a uroczyste ich przekazanie nastąpi 6 grudnia 2013 r.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

czwartek, 7 lstopada 2013 r.

P1010145Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie zorganizowano konkurs „Zakładka dla biblioteki” dla uczniów z klas I – III.
Dzieci przez dwa tygodnie wykonywały zakładki dowolną techniką. Pomysły na wykonanie był przeróżne.

Czytaj więcej...

Informacja o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 15 listopada 2013 r.

Informacja o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej – Krasnystaw” polegającego na budowie biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą w miejscowości Wincentów gm. Krasnystaw

Wójt Gminy Krasnystaw na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne

środa, 6 listopada 2013 r.

1

Śniadanie Daje Moc

piątek, 8 listopada 2013 r.

DSCF7059W dniu 08 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie zorganizowano śniadanie w ramach programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”. Wszyscy uczniowie z klas 0-III podczas przygotowywanego wspólnie posiłku mieli okazję z sposób praktyczny dowiedzieć się jak ważny jest ten pierwszy, najważniejszy posiłek dnia.

Czytaj więcej...

Konkurs - „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji

czwartek, 7 listopada 2013 r.

DSC 2603W dniu 06.11.2013r. w Urzędzie Gminy Krasnystaw odbył się, zorganizowany przez Gminę Krasnystaw, konkurs wiedzy w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji.
Uczestnicy konkursu wykazali się imponującą wiedzy z zakresu przedmiotowego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u