OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Działając na podstawie art. 119 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała wstępne informacje, dotyczące planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o przystąpieniu strony polskiej do postępowania transgranicznego.

Czytaj więcej...

XI edycja Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

19 i 20 lutego 2018 roku w Zakrzowie i Stroniu (woj. Małopolskie) odbyła się III i IV runda podsumowująca XI edycje Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
   Liga składała się z czterech turniejów  organizowanych  w okresie ferii zimowych w województwach opolskim i małopolskim.

Czytaj więcej...

Festiwal Pączka i Faworka

W dniu 8 lutego 2018 roku, po raz VI  odbył się „Festiwal Pączka i Faworka” zorganizowany  przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw Plus oraz Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u