Pomoc Żywnościowa 2014-2020

popz

 

Działania realizowane w ramach podprogramu 2016 w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy września 2016r. rozpoczęła się realizacja Programu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestnictwa w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw

Czytaj więcej...

Konsultacje Społeczne

Gmina Krasnystaw planuje ubiegać się o dofinansowanie projektu z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”. Projektem objęte zostaną następujące budynki:

Czytaj więcej...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) informuję, że na wniosek z dnia 7 września 2016 r. (data wpływu do tut. urzędu: 27 września 2016 r.) uzupełniony w dniu 13 października 2016 r. złożony przez Pana Pawła Sikorę, Konopnica 251E, 21-030 Motycz, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

Czytaj więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASNYSTAW

Osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Krasnystaw w 2017 r. proszone są o zgłoszenie tego faktu (deklarowanej powierzchni uprawy) do Urzędy Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, pokój 206, do dnia 3 listopada 2016 r.

Krasnystaw, 20.10.2016 r.                                                              Wójt Gminy Krasnystaw
                                                                                                        /-/ Janusz Korczyński   

Komunikat fundacji Banku Żywności w Lublinie

SZANOWNI    PAŃSTWO,

    W związku z sygnałami, które do nas docierają, prosimy o szerokie upowszechnianie informacji, że udział w programie 500 plus nie pozbawia beneficjentów możliwości odbioru paczek z POPŻ ponieważ nie ma to wpływu na wysokość dochodu.

Z wyrazami szacunku,              
Marzena Pieńkosz-Sapieha             
Prezes Zarządu Bank Żywności w Lublinie

KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW

DOTYCZĄCY ZMIAN W SPOSOBIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRZODY CHLEWNEJ

Na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1605) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje o nowych wymogach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Czytaj więcej...

Festiwal „Smaki Jesieni”

smakijesieni 1015 października 2016 roku w Żółkiewce odbył się Festiwal „Smaki Jesieni” połączon z Jubileuszem 150 – lecia KGW zorganizowany przez Lokalną Grupę działania Krasnystaw „PLUS”. Była to okazja do rywalizacji kulinarnej, jak również uhonorowania długoletnich działaczek na rzecz KGW. Dyplomy uznania z gminy Krasnystaw otrzymały panie: Czesława  Smerdel – Małochwiej Mały, Halina Marucha – Małochwiej Duży, Janina Wiechnik – Krupe, Marianna Podolak – Wincentów.   

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u