Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

czwartek, 21 marca 2013 r.

imgwInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przedstawia prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

                                                                            czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S 17 (Warszawa) Zakręt-Lublin-Zamość-Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski-Hrebenne (granica Państwa)”

                                                                                                                 czytaj więcej...               

Eliminacje Gminne XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

poniedziałek, 18 marca 2013

DSC 0521

12 marca 2012r. w sali gimnastycznej Zespołu nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym odbyły się gminne eliminacje XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Czytaj więcej...

Informacja o otwarciu ofert do konkursu na realizację zadań pożytku publicznego

wtorek, 19 marca 2013

Urząd Gminy Krasnystaw informuje, że otwarcie ofert złożonych do konkursu na realizację zadań pożytku publicznego zostanie przeprowadzone w dniu 25 marca 2013 r. o godz. 9.00 Zmiana terminu wynika z zarządzenia Nr 17/13 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ostrzeżenie o silnym wietrze oraz zawiejach śnieżnych

czwartek, 14 marca 2013

imgw

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie ostrzega o Intensywnych opadach śniegu, zamieciach śnieżnych oraz silnych wiatrach które mogą wystąpić na terenie województwa Lubelskiego  od godz. 20:00 dnia 14.03.2013 r. do godz. 22:00 dnia 15.03.2013 r.

                                                                                                                      czytaj więcej

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

wtorek, 19 marca 2013

imgw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przedstawia prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

                                                                                        czytaj więcej...

Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu

czwartek, 14 marca 2013

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie ostrzega o Intensywnych opadach śniegu które mogą wystąpić na terenie województwa Lubelskiego od godziny 22:00 13.03.2013 do 20:00 14.03.2013 - od 13 cm do 16 cm, od godziny 20:00 14.03.2013 do 20:00 15.03.2013 - od 18 cm do 26 cm.

czytaj więcej

Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu, zawiejach i zamieciach śnieżnych

wtorek, 19 marca 2013

imgw
Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm. Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h oraz porywami wiatru od 55 km/h do 65 km/h.

                                                                                               czytaj więcej...

Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2014 r

swissNABÓR WNIOSKÓW na 2015r.

na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

W związku ze zbliżającym się kolejnym rokiem realizacji przez Samorząd Województwa Lubelskiego projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy informuję mieszkańców, iż :

Nabór wniosków na 2015r. odbędzie się w dniach 03 - 28.11.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw, pokój 205.

O dofinansowanie mogą ubiegać się :

- osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 100% kosztów oraz jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 85% kosztów, spółdzielnie mieszkaniowe w wysokości 30% kosztów, z terenu gminy, która przystąpiła do projektu.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na :

  1. usunięciu wyrobów zawierających azbest - likwidację pokryć dachowych zawierających azbest z budynków poprzez dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
  2. usunięciu odpadów zawierających azbest zdeponowanych na działkach gruntowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych poprzez dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków, wzory wniosków można uzyskać w siedzibie Tut. Urzędu w pokoju 205 lub są do pobrania ze strony internetowej  www.azbest.lubelskie.pl w zakładce „do pobrania”.

 

Krasnystaw, dnia 29.10.2014r.                                                    Wójt Gminy Krasnystaw

                                                                                            /-/ mgr inż. Janusz Korczyński

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u