Informacja

poniedziałek, 18 lutego 2013

Informuję, iż od dnia 1 marca 2013 r. ulegają zmianie godziny przyjęć osób korzystających z Punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Krasnystaw. Punkt będzie czynny w każdy piątek od godziny 12:00 do godziny 13:00

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Janusz Korczyński

Dzień Bezpiecznego Internetu

sobota, 16 lutego 2013

IMG 4318Dnia 7 lutego obchodzony jest ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Internetu. Biblioteka Publiczna Gminy Krasnystaw zorganizowała lekcję biblioteczną dla kl. III Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej oraz spotkanie dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej. Uczestnicy zapoznali się z zasadami bezpiecznego i świadomego poruszania  po Internecie. Biblioteka dzięki przesłanym przez Fundację Orange materiałom edukacyjnym mogła pokazać kreskówkę Sieciaki.  

Czytaj więcej...

„Czas na biznes!”

sobota, 16 lutego 2013

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Czas na biznes!”, realizowanego w okresie od 1 grudnia 2012r. do 30 listopada 2014r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Czytaj więcej...

Festiwal Pączka i Faworka

poniedziałek, 11 lutego 2013

DSC 2062W dniu 7 lutego 2013 roku w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbył się Festiwal Pączka i Faworka. Impreza organizowana była przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w porozumieniu z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej. W trakcie imprezy odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz Gminne Koło Aktywnych Kobiet.Wystąpiły Kapele Ludowe „Łopieńczacy” i „Cukrowniacy” .

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 lutego 2013 r.

czwartek, 14 lutego 2013

Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia się o wystąpieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie i Białymstoku oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie opinii, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”

treść obwieszczenia

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krasnystaw”

poniedziałek, 11 lutego 2013

Informacja dotycząca wniosku aplikacyjnego pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krasnystaw”. Gmina Krasnystaw informuje, iż wniosek aplikacyjny pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krasnystaw”, ...

czytaj całość...

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 lutego 2013 r.

wtorek, 12 lutego 2013

rdos pllZawiadamia się, że na wniosek Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia” Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 68, 02 – 014 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocników – Anna Jendrasiak, Artur Winiszewski, Adam Brodecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”..

treść obwieszczenia

XVII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2012"

czwartek, 31 stycznia 2013

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie informuje mieszkańców gminy Krasnystaw o XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2012". Komitet organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2012" zwraca się z prośba o wskazanie zmodernizowanych, odremontowanych i przebudowanych obiektów drogowych i inżynieryjnych w powiecie krasnostawskim, których modernizacje zostały ukończone w 2012 roku.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u