Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

czwartek, 24 stycznia 2013

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

Czytaj więcej...

 

Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu

wtorek 22 stycznia 2013 r.

imgw


Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie ostrzega o Intensywnych opadach śniegu które mogą wystąpić na terenie województwa Lubelskiego od godz. 07:00 dnia 22.01.2013 r. do godz. 07:00 dnia 23.01.2013 r.

Czytaj więcej...

Ranking gmin 2012

poniedziałek, 14 stycznia 2013

Związek Powiatów Polskich opublikował na stronie internetowej www.zpp.pl informację o wynikach rankingów powiatów, gmin wiejskich oraz gmin miejskich i miejsko-wiejskich za 2012 rok. Gmina Krasnystaw zajęła 21 miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich, natomiast w klasyfikacji wojewódzkiej trzecie miejsce.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o opadach marznących

poniedziałek, 21 stycznia 2013

imgw
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie ostrzega o Intensywnych opadach śniegu oraz opadach marznących które mogą wystąpić na terenie województwa Lubelskiego od godz. 00:00 dnia 21.01.2013 r. do godz. 06:00 dnia 22.01.2013 r.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o oblodzeniu

piątek, 11 stycznia 2013

imgw
Prognoza sporządzona przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie dla województwa lubelskiego o oblodzeniu z ważnością od godz. 21:00 dnia 10.01.2013 r. do godz. 02:00 dnia 11.01.2013 r.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Krasnystaw

środa, 16 stycznia 2013

Zarządzenie Nr 5 /13
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 16 stycznia 2013 r.


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

XXIV Sesja Rady Gminy Krasnystaw

środa, 9 stycznia 2013

XXIV Sesja Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się w dniu 11.01.2013r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 (pok. 203 II p.).

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Krasnystaw

środa, 16 stycznia 2013

Wójt Gminy Krasnystaw

Ogłasza 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach:

Czytaj więcej...

Informacja

Wtorek, 8 stycznia 2013

Informuję, iż 11 stycznia 2013 r. (piątek) ulegną zmianie godziny przyjęć klientów Urzędu Gminy Krasnystaw i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

W dniu 11 stycznia 2013 r. :

Urząd Gminy Krasnystaw czynny będzie od godz. 7:00 do godz. 14:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny będzie od godz. 7:00 do 14:00

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                               /-/ mgr inż. Janusz Korczyński

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u