Samoobrona Kobiet

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuję, że planowana jest realizacja II edycji szkolenia z kobietami - ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz - samoobrony od września 2017 roku.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.1774) Wójt Gminy Krasnystaw podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej  mienie Gminy Krasnystaw przeznaczonej do sprzedaży

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

poniedziałek, 30 stycznia 2017 r.

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw, w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Siennica w m. Kasjan

... czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnystaw

Wójta Gminy Krasnystaw informuje, iż w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy elektrowni wiatrowych Krasnystaw" na działkach położonych w miejscowościach: Bzite, Krynica, Ostrów Krupski, Krupe, Czarnoziem, istnieje możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych w toku postępowania materiałów w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Czytaj więcej...

Ranking powiatów i gmin rok 2016

Związek Powiatów Polskich ogłosił najnowszy ranking powiatów i gmin za rok 2016. Gmina Krasnystaw w kategorii gmin wiejskich plasuje się na 13 pozycji uzyskując 7770 punktów.

Czytaj więcej...

EKODOM

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE

ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia


TERMIN NABORU - od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r.


Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u