Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z raportami badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Niemienice, gm. Krasnystaw Niemienice […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem sporządzonym przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin z badań próbki […]

Miniaturka artykułu KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT Nr 1w sprawiePRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA przez ludzi dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę […]

Miniaturka artykułu KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Nr 1 w sprawie BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA przez ludzi dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łany, gm. Krasnystaw zaopatrującego miejscowości Łany, […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem sporządzonym przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin z badań próbki […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem sporządzonym przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie – stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Woda do badania została pobrana z: wodociągu zbiorowego zaopatrzenia /zakładowego/ Gospodarstwo […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami z badań  stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Woda do badania została pobrana […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wodyPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniami sporządzonymi przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A […]