Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami Nr WD/0107/23/N i Nr WD/0108/23/N z dnia 20.02.2023 r. sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.   Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę: […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.   dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów, gm. Krasnystaw Czytaj […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.   Woda do badania została pobrana w dniu 19.10.2022 r., z punktu […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę : stwierdza przydatność […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Woda do badania została pobrana z: wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice w dniu […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniami sporządzonymi przez Laboratorium SGS Polska, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A z badania próbek wody […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr SB/ 123322/ 10/2022 i Nr SB/1233181/10/2022 z dnia 12.10.2022 r. sporządzonymi przez Laboratorium […]