Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem toczy się pod sygnaturą akt I Nc 482/23 postępowanie z powództwa E-Kancelaria Grupa […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Patrycji Kucharczyk – pracownika Sądu Rejonowego w Krasnymstawie […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie postanowił ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Krasnymstawie ..

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns 419/23 z wniosku Gminy Krasnystaw o złożenie do depozytu […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns 270/23 z wniosku Gminy Krasnystaw o złożenie do depozytu […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Krasnymstawie I Wydział Cywilny toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 364/22 z wniosku Teresy Sawa o stwierdzenie nabycia własności […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns […]