drogaLubelski Urząd Wojewódzki opublikował, zatwierdzoną przez premiera, listę inwestycji, które będą współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród samorządów, które otrzymają rządowe wsparcie jest Gmina Krasnystaw.

Dzięki dotacji  samorząd przebuduje fragment drogi w miejscowości Krupe. Dofinansowanie z FDS powinno wystarczyć na pokrycie 60 procent kosztów inwestycji . Kolejnym krokiem będzie wpisanie dotacji do tegorocznego budżetu przez Radę Gminy Krasnystaw, która ma się zebrać jeszcze w tym miesiącu. Potem samorząd będzie mógł podpisać umowę z firmą, która w przetargu na realizację inwestycji złożyła najkorzystniejszą ofertę. Planowane prace w miejscowości Krupe będą prowadzone na odcinku o długości prawie 900 metrów, łączącym drogę wojewódzką 812 Krasnystaw – Chełm z trasą gminną. Drogowcy mają częściowo poszerzyć jezdnię do 5 metrów, wykonać odwodnienie i zjazdy, utwardzić pobocza i położyć nową, asfaltową nawierzchnię. Ponadto na wysokości miejscowej szkoły zostanie wybudowany chodnik o szerokości 2 metrów. Gmina Krasnystaw skutecznie pozyskuje środki z FDS od wielu lat. W ubiegłym roku wybudowano fragment drogi w Stężycy Nadwieprzańskiej i przebudowany został most na Wieprzu. Prace kosztowały prawie 1 milion 600 tysięcy złotych, z czego połowę stanowiła dotacja z FDS.

Data opublikowania: 10:48, 22 kwietnia 2020

Kategorie: Wiadomości