Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że Gmina Krasnystaw zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania:„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

NFOS

    W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych Rolników o przekazywanie do Urzędu Gminy Krasnystaw niezbędnych informacji dotyczących w/w zadania: tzn. informacji o ilości zadeklarowanych do usunięcia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

    Wyżej wymienioną Informację można przekazywać do Urzędu Gminy Krasnystaw do dnia 20 luty 2023 r. Informację należy składać w formie papierowej lub osobiście na adres: Urząd Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl. Wzór Informacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnystaw w zakładce aktualnych wiadomości pod adresem www.krasnystaw.ug.gov.pl oraz w jego siedzibie w pokoju nr 209.

    Informacje złożone po terminie nie będą uwzględniane w składanym przez gminę wniosku.

    W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od Rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji.

 

Informacja o ilości zadeklarowanych do usunięcia odpadów z folii rolniczych.pdf

Data opublikowania: 13:18, 11 stycznia 2023

Kategorie: Realizowane projekty