Panstwowa Inspekcja Sanitarna logo

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia KRYNICA Gm. KRASNYSTAW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica gm. Krasnystaw, że:

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

woda nie nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, szorowania zębów, mycia rąk i innych części ciała;
woda nie nadaje się do produkcji żywności;

woda z kranu może być używana do spłukiwania toalet

Wynik analizy próbek wody pobranych w dniu 07.09.2020 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica gm. Krasnystaw wykazał ponadnormatywną wartość parametrów mikrobiologicznych. Uzyskane wyniki wskazują na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, co skutkuje brakiem przydatności wody do spożycia i uzasadnia unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica gm. Krasnystaw. Jednocześnie nałożono obowiązek zapewnienia konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej i podjęcia działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zezwala na:

utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody jedynie do celów sanitarnych (spłukiwania toalet). Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Krynica gm. Krasnystaw zaopatruje 610 osób w miejscowości Krynica, Bzite i Józefów, gm. Krasnystaw.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

pdf icoKomunikat skan

Data opublikowania: 07:57, 11 września 2020

Kategorie: Wiadomości