Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczął się nabór do konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności „Nasz Sołtys” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Inauguracja konkursu miała miejsce 27 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas wydarzenia Pan Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pani Ewa Szałachwiej, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL przybliżyli ideę konkursu. W spotkaniu wzięła również udział dwójka byłych sołtysów, która opowiedziała o swoich doświadczeniach podczas wieloletniego pełnienia tej funkcji.

Cel konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego zaangażowania w inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw oraz promowanie działalności sołtysów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dla pań pełniących funkcję sołtysów oraz dla panów pełniących funkcję sołtysów.

Nagrody

Na laureatów, prócz przyznania tytułu „Nasz Sołtys”, w każdej kategorii czekają atrakcyjne nagrody:

I miejsce – 5 000 zł;

II miejsce – 4 000 zł;

III miejsce – 3 000 zł.

Dla Uczestników wyróżnionych prac konkursowych przewidziane są nagrody finansowe o wartości 2 000 zł.

Jak zgłosić Kandydata/Kandydatkę do tytułu „Nasz Sołtys”?

Zgłoszenie w formie filmu lub prezentacji multimedialnej obejmuje opisanie oraz przedstawienie działalności sołtysa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i swojego sołectwa, m.in.

wpływ na integrację społeczności lokalnej,
materialne rezultaty działalności np. poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego;
działalność społeczna,
współpraca z samorządem gminy,
udział w konkursach,
aktywna reprezentacja sołectwa.

Zgłaszający mogą wykorzystać najnowocześniejsze techniki multimedialne. Prace nie mogą być drukowane, malowane, pisane lub w innej formie przeniesionej na papier.

Kto może zgłaszać Kandydatów/Kandydatki?

Zgłoszeń dokonywać mogą:

rady sołeckie,
mieszkańcy sołectwa (co najmniej 5 osób),
rady parafialne,
organizacje społeczne i pozarządowe działające na wsi,
stowarzyszenia sołtysów,
organy władzy samorządowej – powiaty.

Kto może zostać Kandydatem/ Kandydatką do  tytułu „Nasz Sołtys”?

Do tytułu „Nasz Sołtys” można zgłaszać sołtysów z województwa lubelskiego, którzy aktualnie pełnią funkcję i pełnili ją przez cały poprzedni, 2022 rok.

Termin przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 sierpnia 2023 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia można przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4

20-029  Lublin, Kancelaria Ogólna(parter);

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. M. Curie- Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin (pok. 519 na V piętrze).

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie „Nasz Sołtys”.

Zachęcamy do zgłaszania swoich Sołtysów!

Z wyrazami szacunku

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tel. (0-81) 441-68-81

Regulamin  Załączniki

Data opublikowania: 05:45, 10 lipca 2023

Kategorie: Wiadomości