Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) o odpadach obowiązuje nas hierarchia postępowania z odpadami, która pozwala zmniejszyć obciążenie środowiska naturalnego oraz optymalnie wykorzystać cenne surowce zawarte w odpadach.

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, w pierwszej kolejności należy poddać odzyskowi, przygotowując do ponownego użycia lub do recyklingu, a jeżeli to nie jest możliwe, poddać innym procesom odzysku, w ostateczności unieszkodliwieniu.

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 09:47, 24 maja 2024

Kategorie: Odpady Komunalne