zawiadamia się strony, że zebrane zostały dowody i materiały w postępowaniu prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie złożonego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań,

zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w gatunku chronionym – chomik europejski w skutek „pominięcia wpływu budowy i funkcjonowania drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne na chomika europejskiego”.

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 13:17, 9 marca 2021

Kategorie: Ogłoszenia ogólne