Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z raportami badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Niemienice, gm. Krasnystaw
Niemienice Kolonia, gm. Krasnystaw
Krynica, gm. Krasnystaw

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Raporty.pdf

Data opublikowania: 10:55, 22 czerwca 2023

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej