O G Ł O S Z E N I E

KONSULTACJE SPOŁECZNE

DOTYCZĄCE USTALENIA NAZWY CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA JAKO BIAŁKA POHZ I BIAŁKA PSO

         Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nazwy części miejscowości Białka jako Białka POHZ i Białka PSO

            Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa Białka, czy należy ustalić nazwy dla części miejscowości Białka jako Białka POHZ i Białka PSO.

Pomimo tego, że obecnie nie ma formalnie wyodrębnionych miejscowości Białka PSO i Białka POHZ na terenie sołectwa Białka funkcjonują trzy oddzielne numeracje domów, a nazwy tych miejscowości są widoczne w dokumentach i urzędowych zbiorach danych. Zatem mieszkańcy zdecydują czy należy wyodrębnić te dwie miejscowości i doprowadzić do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym.

           W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectwa Białka.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety wypełnionej przez mieszkańców.

Formularz ankietowy dostępny jest:

na stronie internetowej gminy: www.krasnystaw.ug.gov.pl (zakładka „Konsultacje”);
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu (zakładka „Konsultacje Społeczne”);
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania;
u sołtysa sołectwa Białka.

Wypełnione i podpisane ankiety należy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r:

złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania, lub;
złożyć u sołtysa sołectwa Białka lub;
przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, lub;
przesłać pocztą elektroniczną na adres: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl.

W przypadku przesłania ankiety pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

     

Wójt Gminy Krasnystaw

(-) Edyta Gajowiak – Powroźnik

Zarządzenie Ankieta

Data opublikowania: 09:19, 22 listopada 2021

Kategorie: Konsultacje