Wójt Gminy Krasnystaw, zgodnie z §3 pkt 2 Zarządzenia Nr 49/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnystaw, podaje do wiadomości, że Gmina Krasnystaw posiada do sprzedaży drewno:

Znak sprawy Data ogłoszenia przetargu Data otwarcia ofert
GK.6840.4.2024 10.07.2024 r. 17.07.2024 r.

Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna

Ogłoszenie sprzedaży drewna
SIWSD
Załącznik Nr 1 do SIWSD
Załącznik Nr 2 do SIWSD – wzór umowy

Data opublikowania: 14:19, 10 lipca 2024

Kategorie: Aktualności