Była prezentacja na temat ludności żydowskiej, prelekcja o historii hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku i złożenie wieńców na miejscowym kirkucie.

    Tak uczniowie Zespołu numer 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie uczcili 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W środę 19 kwietnia w szkole odbyło się podsumowanie projektu „17 marca – 19 kwietnia”, na które autorzy zaprosili przedstawicieli gminnych władz samorządowych i Państwowego Muzeum na Majdanku.

    Zbieżność dat w tytule projektu nie była przypadkowa. 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta w Lublinie, a 19 kwietnia 1943 roku to początek powstania w getcie warszawskim.

    Głównym punktem projektu było przygotowanie prezentacji o ludności żydowskiej w Krasnymstawie, nad którą uczniowie Zespołu nr 3 PiSP w Krasnymstawie pracowali pod opieką nauczycielki Anny Wrony.

    Podczas środowego spotkania efekty pracy, uzupełnione pieśniami żydowskimi, zaprezentowały Wiktoria Dunaj, Oliwia Mazurek i Klaudia Żuk.

    Uczestnicy spotkania obejrzeli również prezentację o historii byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, przygotowaną przez edukatorów z lubelskiego muzeum, a na zakończenie uczniowie odczytali imiona żydowskich dzieci, które straciły życie w czasie II wojny światowej. W ten sposób szkoła włączyła się w akcję „Dzieci przeciwko wojnie – każde dziecko ma imię”, zainicjowaną przez dyrektor Teatru Żydowskiego Centrum Kultury Jidysz Gołdy Tencer, a przygotowaną we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacją Shalom.

   Po uroczystości szkolnej delegacja uczestników zapaliła znicze na macewach, które znajdują się na krasnostawskim kirkucie, a także złożyła żonkile i białe kamyki, symbolizujące pamięć o zmarłych.

   Podsumowaniu projektu „17 marca – 19 kwietnia” jest wystawa „Krasnystaw. Szlak dziedzictwa żydowskiego”, którą można oglądać w krasnostawskiej „trójce” do końca maja.

   W spotkaniu wzięły udział m.in. wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, zastępca kierownika Referatu Oświaty i Obsługi Interesantów Beata Hartanowicz oraz Jolanta Laskowska z Działu Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku.

Data opublikowania: 07:34, 21 kwietnia 2023

Kategorie: Wiadomości