Zgodnie z art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. do 6 stycznia 2024 r. posiadacze zwierząt mają obowiązek uzupełnić w aplikacji IRZplus:

  1. dla gatunku bydło, owce i kozy – „opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada”
  2. dla gatunku świnie – „opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada”.

Uzupełnienia informacji można dokonać na dwa sposoby:

  1. przez aplikację IRZplus, składając dokument Zgłoszenie działalności z zaznaczonym celem: „zgłoszenia zmiana danych” (w Podręczniku użytkownika aplikacji IRZ plus dostępnym w witrynie ARiMR pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/70fa499d-653b-448b-b0a2-62b9c98flf98. w rozdziale 5.1.1. Zgłoszenie działalności, opisano sposób uzupełnienia informacji o systemie utrzymania bydła, owiec, kóz i świń);
  2. przez złożenie w biurze powiatowym Agencji papierowego dokumentu Wniosek o nadanie numeru działalności – formularz udostępniony jest na stronie internetowej Agencji https://www.gov.pl/web/arimr/dokiimenty-dotyczace-identvfikacii-i-reiestracii-zwierzat.

Data opublikowania: 11:58, 24 listopada 2023

Kategorie: Aktualności