Gmina Krasnystaw podpisała umowę nr 199/FELU.10.01-IŻ.00-0036/23-00 z Województwem Lubelskim , o dofinansowanie projektu „Step by step – wszystko wiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Dofinansowanie projektu z UE: 137 147,07 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 4 467,48 zł

Wartość projektu: 161 349,50 zł

W ramach projektu Gmina Krasnystaw zamierza w czterech szkołach:

  • Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym
  • Szkole Podstawowej w Jaślikowie
  • Zespole Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem
  • Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie,

dla których jest organem prowadzącym, zorganizować dla uczniów dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje z zakresu nowoczesnych metod nauczania języka obcego, a placówki zostaną doposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Czas trwania projektu: 01.08.2024 r. do 30.06.2025 r.

Działania mają na celu poprawę jakości kształcenia oraz szkolenia co pozytywnie wpłynie zdolność uczenia się a przede wszystkim porozumiewania się w języku angielskim.

Data opublikowania: 13:39, 6 maja 2024

Kategorie: Fundusze UnijneWiadomości