Wójt gminy Krasnystaw Wojciech Kowalczyk ma wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas głosowania obydwu uchwał, które odbyło się na sesji we wtorek 25 czerwca, za ich przyjęciem zagłosowali wszyscy radni. W 2023 roku Gmina Krasnystaw wydała na inwestycje ponad 13 milionów 600 tysięcy złotych. Największe środki przeznaczyła na drogi i modernizację boisk oraz inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Te ostatnie zadania będą mieć bezpośredni wpływ na znaczną poprawę jakości wody z naszej sieci, z którą w ostatnich latach bywały kłopoty. Najpoważniejszym wydatkiem w budżecie 2023 roku było sfinansowanie przebudowy dróg Krasnystaw – Jaślików i Niemienice – Kolonia Niemienice, która kosztowała ponad 5 milionów 400 tysięcy złotych.  Za kolejne ponad 3 miliony samorząd wybudował drogę do terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej, a na modernizację boisk przy miejscowej szkole podstawowej przeznaczył około 1 miliona złotych. Ponadto Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakręciu w imieniu gminy realizuje projekt, który ma usprawnić dostawy wody i poprawić efektywność oczyszczania ścieków. Obejmuje on m.in. modernizację ujęć wody w Stężycy Łęczyńskiej i Niemienicach, rozbudowę sieci wodociągowej, łączącej Widniówkę z Latyczowem, modernizację oczyszczalni ścieków w przedszkolu w Stężycy Kolonii i rozbudowę kanalizacji w Krupcu. Część zadań już została zrealizowana, a wartość całego projektu sięga 4 milionów 240 tysięcy złotych, z czego ponad 3 miliony 770 tysięcy to dotacja z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan dochodów na 2023 rok został wykonany w 107,86%, a wydatków – w 90,93%.

 

Data opublikowania: 11:58, 26 czerwca 2024

Kategorie: AktualnościWiadomości