raport

   W październiku br. Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu zakończyło prace nad opracowaniem raportu diagnostycznego w ramach prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

    Przy wsparciu doradców ze Związku Miast Polskich Partnerstwo przygotowało dokument, w którym przedstawiona została charakterystyka obszaru wraz z diagnozą najważniejszych problemów. Identyfikuje on kluczowe bariery hamujące rozwój społeczno-gospodarczy Partnerstwa, jednocześnie otwierając pracę nad dokumentem określającym możliwe kierunki rozwojowe, poprawę jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności Partnerów.Szczegóły diagnozy znajdują się w załączonym pliku

    Następnym krokiem współpracy będzie scharakteryzowanie i opracowanie konkretnych celów, działań i projektów, które zostaną ujęte w Strategii ZIT. Na podstawie tego dokumentu MOF będzie mógł aplikować o środki, które w trybie pozakonkursowym, zostaną przeznaczone na realizację projektów służących rozwiązaniu problemów nie tylko Miasta Krasnystaw, jako ośrodka rdzeniowego, ale także dla strefy zewnętrznej MOF-u, tj.:  Miasta i Gminy Izbica, Gminy Krasnystaw, Gminy Łopiennik Górny oraz Gminy Siennica Różana. Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego kwota wsparcia dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Krasnystaw w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wynosi 9.007.915,00 euro tj. ponad 42 miliony złotych.,

Raport diagnostyczny.pdf

Data opublikowania: 13:49, 30 listopada 2022

Kategorie: Wiadomości