recycle 29227 640Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że Gmina Krasnystaw zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

   W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych Rolników o składanie w Urzędzie Gminy Krasnystaw niezbędnych informacji dotyczących w/w zadania: tzn. ilości zadeklarowanych do usunięcia odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

   Wyżej wymienioną Informację można przekazywać do Urzędu Gminy Krasnystaw do dnia 2 lipca 2021 r. Wzór Informacji dostępny jest na stronie Urzędu oraz w pokoju nr 3. Wypełnione zgłoszenia należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 lub drogą elektroniczną na adres srodowisko@krasnystaw.ug.gov.pl z oznaczeniem w temacie „Usuwanie folii rolniczych”. Informacje złożone po terminie nie będą uwzględniane w składanym przez gminę wniosku.

   W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od Rolników, którzy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji.

   Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis.

  W związku z powyższym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

Załącznik: informacja o ilości zadeklarowanych do usunięcia odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Krasnystaw.

Data opublikowania: 11:56, 10 czerwca 2021

Kategorie: Wiadomości