Strażacy z gminy Krasnystaw zostaną doposażeni w nowy sprzęt, potrzebny do ratowania ludzi i mienia. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości, a zakupy muszą być zrealizowane do końca roku. Pomoc trafi do pięciu jednostek, w tym OSP Krupe i OSP Małochwiej Duży, które działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz OSP Bzite, OSP Jaślików i OSP Siennica Nadolna. Każda z nich otrzyma: specjalne ubrania, hełmy, kominiarki i rękawice ochronne.

Z Funduszu Sprawiedliwości Gmina Krasnystaw otrzyma ponad 46 tysięcy złotych.

Z własnych środków musi dołożyć niecałe 500 złotych.

Gmina korzysta z tej formy wsparcia kolejny raz. W ubiegłym roku zakupiono m.in. agregaty prądotwórcze i ogrzewany namiot, z których korzystają jednostki w Krupem, Małochwieju Dużym i Siennicy Nadolnej.

Umowę o przyznaniu pieniędzy na tegoroczne zakupy wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik podpisała z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim, który w miniony weekend gościł na Gali 50-lecia “Chmielaków” w Krasnymstawie.

Data opublikowania: 12:34, 26 sierpnia 2020

Kategorie: Wiadomości