F16

 

Powierzchnia [ha]    4,6 ha
Możliwość podziału    Tak
Możliwość powiększenia terenu    Tak – poprzez zakup działki sąsiedniej
Cena    Skontaktuj się z nami
Rodzaj działki    Zielone pola
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego    Tereny usług nieuciążliwych, zabudowa letniskowa, hotel z infrastrukturą towarzyszącą.
Miasto/Gimna    Krasnystaw
Województwo    Lubelskie
Dostęp do drogi    Bezpośredni do drogi Wojewódzkiej nr 842
Droga dojazdowa do terenu    Tak
Odległość od węzła autostrady    6,5 km do drogi krajowej S 17
Odległość od drogi ekspresowej bądź głównej    6,5 km do drogi krajowej S 17
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km    Brak
Odległość od najbliższego międzynarodowego portu lotniczego    Świdnik ~45 km Warszawa (Okęcie) ~240 km
Odległość do najbliższego centrum miasta    Krasnystaw (19 434  mieszkańców) – 8 km do centrum miasta / ~ 7 min
Najbliższe miasto wojewódzkie    Lublin
Odległość od bocznicy kolejowej    brak
Elektryczność na terenie    Tak
Gaz na terenie    Tak
Woda na terenie    Tak
Kanalizacja na terenie    Tak
Telefony (T/N)    Nie
Historyczne użytkowanie    Rolnicze
Opłaty dodatkowe związanej z przygotowaniem do działalności produkcyjnej    Brak
Oddziaływanie eksploatacji górniczej    Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu    Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne    Nie
Budynki i zabudowania na terenie    Nie
Istniejąca infrastruktura    Brak
Maksymalna wysokość zabudowy    Max 25 m
Maksymalna powierzchnia zabudowy    70 % powierzchni działki
Występowanie zadrzewienia    Tak
Biznes w bezpośrednim sąsiedztwie    Białka Arabian/ stadnina koni;

Kontakt    82 576 37 53

Kierownik – Andrzej Bas wew. 208Geodeta – Dąbski Julian wew. 207Referent – Tokarski Sylwester wew. 207

Liczba bezrobotnych w promieniu 20 km    ~ 3500Liczba bezrobotnych w promieniu 30 km    ~ 7500Liczba bezrobotnych w promieniu 50 km    ~ 12000

F16

Data opublikowania: 12:04, 26 listopada 2019

Kategorie: Oferty inwestycyjne