DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI(wzór)

UCHWAŁA NR XLI/309/2022RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XLI/308/2022 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty

Uchwała Nr XV/123/2020Rady Gminy Krasnystawz dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data opublikowania: 13:00, 11 sierpnia 2020

Kategorie: Odpady Komunalne