ugk

Urząd Gminy Krasnystaw

ul. M. Konopnickiej 4 / 22 – 300 Krasnystawtel.: 82 576 37 53 / 82 576 14 32 / fax: 82 576 30 46http://www.krasnystaw.ug.gov.pl / e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.plElektroniczna Skrzynka Podawcza(ePUAP)

/0606052/skrytka

Dni i godziny otwarcia urzędu:poniedziałek: 7:00 – 15:00wtorek: 8:00 – 16:00środa: 7:00 – 15:00czwartek: 7:00 – 15:00piątek: 7:00 – 15:00

Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy w Krasnymstawie wyznaczonym Zarządzeniem Wójta Gminy Krasnystaw Nr 49/2018 z dnia  3 lipca 2018 r. na podstawie art. 37 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzU. UE L z 2016 r. Nr 119) oraz art. 158 ust. 4  ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jest:

 Barbara Kucharuk e-mail: iod@krasnystaw.ug.gov.pl

 Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Urzędu Gminy w Krasnymstawie wyznaczonym

Zarządzenie Wójta Gminy KrasnystawNr 16/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r.jest:

Pani Ewa Paluse-mail:iod@krasnystaw.ug.gov.pl

   Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO informuję, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krasnystaw (ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, tel.  82 5763753 e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl).

   Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję przesłaną do nas drogą elektroniczną (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na przesłaną korespondencję. Każdy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Formularz kontaktowy

Skontatkuj się z nami