Połączenie dobrych gleb z warunkami klimatycznym stanowi doskonałą podstawę do rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Dwa największe zakłady zlokalizowane są w północnej części Gminy: Cukrownia „Krasnystaw” S.A. w Siennicy Nadolnej i Elewator Zbożowy „TRITICARR” w Krupcu. W zakładach tych znajduje zatrudnienie część mieszkańców Gminy.

Gmina Krasnystaw postarała się o zagospodarowanie obiektów po byłych szkołach podstawowych i w większości po byłych bazach SKR. W budynkach po byłych szkołach podstawowych w Ostrowie Krupskim oraz Stężycy Nadwieprzańskiej utworzono filie Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Na dzień dzisiejszy są robione istotne starania w celu rozwoju inwestycji wzdłuż trasy E-17 Lublin – Zamość. W planie przestrzennego zagospodarowania Gminy teren ten jest przeznaczony na lokalizację usług i obiektów handlowych. Obecnie przy trasie tej są zlokalizowane dwa obiekty gastronomiczne a także Karczma „U Fela” i Motel „Barbara” oraz markety Tesco, Biedronka i Galeria Handlowa Panorama