Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Karta informacyjna
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

 Karta informacyjna
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wniosek
o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Wniosek
o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 Karta informacyjna
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL

Wniosek
o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru pesel

Karta informacyjna
Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Wniosek
o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy