Gmina Krasnystaw posiada w administrowaniu tereny, na których istnieje możliwość dokonania inwestycji pod przyszłą działalność gospodarczą. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 082 576 20 81

Wincentów

Kompleks gruntów o pow. 5,50 ha położony w terenie przeznaczonym pod przemysł.