Położenie Gminy Krasnystaw w obrębie ekologicznego systemu obszarów chronionych, odznaczających się urozmaiconą rzeźbą terenu, okazami rzadkiej roślinności, o bardzo dużych walorach widokowych, rekreacyjnych, turystycznych i jednocześnie zachowane w niezłym stanie środowisko naturalne sprawiają, że nie można pozostać obojętnym wobec tych walorów przyrodniczych.

Powyższe względy przyczyniły się do podejmowania przez samorząd Gminy działań służących ochronie środowiska oraz przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacja inwestycji wpływających znacząco na poprawę życia mieszkańców odbywa się w szacunku do przyrody i rozumieniu jej praw oraz harmonijnego współistnienia. Zmieniajmy naszą rzeczywistość w ten sposób, aby dobro ogółu mieszkańców wynieść ponad problemy jednostek. Aby zrównoważony rozwój gospodarczy Gminy nie był przeszkodą w zachowaniu naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych – jako nieprzemijającego kapitału dla przyszłych pokoleń.

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 roku:

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami dnia 12.04.2024 r. sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, z badań próbek stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem toczy się pod sygnaturą akt I Nc 482/23 postępowanie z powództwa E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o. we Wrocławiu przeciwko…

Budowa drogi gminnej nr 126026L w msc. Siennica Nadolna

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Gmina Krasnystaw, uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2024) i realizuje inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej nr 126026L w msc. Siennica Nadolna” Całkowita koszt kwalifikowalny zadnia wg. umowy w sparwie udzielenia dofinasowania wynosi: 497 049,05 zł, natomiast wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: […]

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

OPRYSKIWACZE

sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublin

KOMUNIKAT

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Informacja o zwołaniu sesji

Krasnystaw, dnia 12.04.2024 r. PrzewodniczącyRady Gminy KrasnystawRG.0002.2.2024 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 18 kwietnia 2024 r. na godz. 10:00.

OGŁOSZENIE

o podjęciu w gminie Siennica Różana uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa