Miniaturka artykułu Stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:– od września do grudnia 2021 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić […]

Miniaturka artykułu Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasnystaw, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, […]

Miniaturka artykułu WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie […]

Miniaturka artykułu Zasiłek i Stypendium szkolne

Zasiłek i Stypendium szkolne

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter socjalny to jest w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. O pomoc […]