Poradnik przedsiębiorcy zawiera podstawowe informacje o tym co trzeba zrobić aby zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG i dopełnić innych formalności. 

KI. BOI-06Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności GospodarczejBOI.F-06.2

KI. BOI-07Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności GospodarczejBOI.F-07.2

KI. BOI-08Zawieszenie  działalności gospodarczej w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności GospodarczejBOI.F-08.2

KI. BOI-09Wznowienie  działalności gospodarczej w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejwzór pełnomocnictwa, BOI.F-09.2

KI. BOI-10Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejwzór pełnomocnictwa, BOI.F-10.2

KI. BOI-11Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczejPodanie o wydane duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, BOI.F-11.1

KI. BOI-12Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczejPodanie o wydane duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, BOI.F-12.1

KI. BOI-13Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczejwniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej, BOI.F-13.1

CEDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej