OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw Ogłasza Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych, którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem […]

Ogłoszenia Wójta Gminy Krasnystaw

OgłoszenieWójta Gminy Krasnystaw o wyborze ofert organizacji pozarządowych, którym w 2022 r. udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach: t na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie a) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym , b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej […]

Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Krasnystaw

Zarządzenie Nr 16/2022Wójta Gminy Krasnystawz dnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

Ogłoszenie Wójt Gminy Krasnystaw

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Ogłoszenie Zarządzenie nr 12/2022 Wzór oferty Oświadczenie klauzula RODO

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krasnystaw Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2020 r. poz.1057) że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych, którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu […]

Zarządzeine

  Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 03.03.2021 r. w sprawie powołania Koijnisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Ogłoszenie Wójt Gminy Krasnystaw

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Załącznik do zarządzenia Nr 20/2021 Informacja Oferta Oświadczenie Rodo Oświadczenie nr konta bankowego  

Otwarty konkurs ofert pod hasłem „1918 i 1920 PAMIĘTAMY”.

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „1918 i 1920 PAMIĘTAMY”. To ogromna szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które chcą upamiętnić rocznice odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej. Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2 500 000 zł.  

Ogłoszenie

Wójt Gminy KrasnystawOgłasza Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2019 r. poz.688 z późn. zm) że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji […]

Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 15/2020Wójta Gminy Krasnystawz dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.